Foto: Andrea Ottander - Bild på Andreas och Jonathans hus

Välkommen till Bobini -Bygga & Bo i Natur - Innovationsverkstad

Vi stödjer eget och

gemensam planering gemensam utveckling gemensamt byggande 

av cirkulära och klimatsmarta Tiny Houses, småhus och småhusbyar

Välkommen till Bobini

BOBINI

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.

Vi är ett samarbetande nätverk och en organisation för eget och gemensamt cirkulärt byggande av Tiny Houses. I nätverket och verkstäder får människor tillsammans, i handledning och program kunskap, träning, handlening och stöd i byggandet för Tiny House boende i natur i stad och landsbygd.

Vår helhetssyn med nya perspektiv

För oss handlar det om att utifrån en helhetssyn på människa och livskvalitet, samhälle och natur
enskilt eller gemensamt söka utveckla nya former hållbarhetsdrivet byggande, boende,
verksamheter, företagande och medskapande lokalsamhällen.

Vi vill utveckla byggandet med återbruk av bygg och inredningsmaterial i re-design och ett cirkulärtekologiskt byggande när det gäller såväl byggmaterial, inredning, värme, energi, liksom vatten och avlopp.

Bobini har i dag tre huvudinriktningar

Vi förverkligar tiny house drömmen tillsammans

Bobini verkar som förening och verksamhet för ditt eget eller gemensamt hållbarhetsdrivet lärande och byggande av tiny houses m.m.

IMG_1470

gemensam verkstad

En gemensam verkstad i Gunnilse (Göteborg 20 min från centrum) för ditt eget eller gemensamt lärande, utveckling och byggande av innovations och hållbarhetsdrivet byggande av tiny houses.

IMG_0742

nätverk

Ett nätverk av engagerade människor, organisationer, företag, akademi som utifrån hållbarhet och en helhetssyn på livskvalitet i samverkan vill gå före i att utveckla nya mer hållbara former för cirkulärt återbruk i re-design, byggande och boende av Tiny Houses m.m. för medskapande lokal utveckling i stad och landsbygd

Many drawings for building and small house on old wooden background.

test och utvecklingslab

Ett test och utvecklingslab för att utveckla nya mer socialt, ekologiskt, tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar för utveckling av Tiny House byggande, boenden och områden i stad och landsbygd.

Bobini

Vi förverkligar Tiny House drömmen tillsammans

Bobini verkar som förening och verksamhet för ditt eget eller gemensamt hållbarhetsdrivet lärande och byggande av tiny houses m.m.

Vi har i huvudsak i dag tre verksamheter: 

bakgrund

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.

Vi har utvecklats som ett samarbetande nätverk och en organisation för eget och gemensamt cirkulärt byggande av Tiny Houses. I nätverket och verkstäder får människor tillsammans, i handledning och program kunskap, träning, handledning och stöd i byggandet för Tiny House boende i natur i stad och landsbygd.

Bobini

Samarbetande organisationer

Bobinis utbildningar

aktuella Utbildningar

KURS I ATT BYGGA SMÅHUS

Denna breda teoretiskt-praktiska distanskurs som vi nu bedriver under 2024 för cirkulärt byggande av Tiny House och småhus genomförs under en termin under sex helger. Den har fokus på att du skall planera och designa ett eget bygge samt lära det cirkulära byggandets olika moment i praktiken.
Home keys and small house under construction on electrical drawings, building home concept

PLANERA OCH TRÄNA BYGGA TINY HOUSE I GÖTEBORG

Lär dig bygga småhus / tiny houses som är utformade för att vara energieffektiva och lätta att bygga, vilket gör dem till ett utmärkt val för alla som vill lära sig nya färdigheter och få en större känsla av självständighet.
Bobinis mål och vision

VI VILL SKAPA ETT NYTT SÄTT ATT BO SOM ÄR BÄTTRE FÖR NATUREN, PLÅNBOKEN OCH SJÄLEN.

Våran Vision

Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad är en föregångare och inspiratör som utvecklings- och samarbetsplattform för cirkulärt byggande, design och lärande. Det gäller natur-, stads- och landsbygdsintegrerande småhus med livskvalitet ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt.

Vårat syfte

Syftet är att utveckla nya kunskaper, innovationer, forskning och samarbete i cirkulärt,
interkulturellt och socialt hållbart byggande och boende i klimatsmarta och
hållbarhetsprofilerade småhus för att integreras i anpassad design i lokal natur,
landsbygd och stad.

Vårat mål
Att utveckla och driva medskapande kreativ innovations- och utvecklingsverkstad för
test och lärande i cirkulärt och hållbart eget och gemensamt byggande i vacker design
av olika typer av småhus (Tiny Houses) med klimatsmarta, ekologiska, sociala och
ekonomiskt hållbara lösningar.
Bobini

Nyheter & artiklar

Drömmen om ett Tiny House: Läs om våran medlem Andrea och Jonathans projekt

Att skapa sitt drömhem är något många av oss drömmer om. För Andrea och Jonathan blev drömmen verklighet när de deltog i SVT:s program "Husdrömmar" och berättade om sitt projekt att bygga ett Tiny House. Med deras erfarenhet, passion och vision blev detta inte bara ett hem, utan ett uttryck för deras livsstil och värderingar.

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.