LÄRA & BYGGA

LÄRA & BYGGA

Bobini:s basverksamhet erbjuder en plattform för lärande och byggande. Medlemskap ger tillgång till byggnadsprojekt, expertishjälp, byggkurser och möjlighet att köpa eller återanvända byggmaterial. Oavsett om du vill lära dig att bygga själv eller köpa ett färdigt Tiny House, har vi resurserna och kunskapen att hjälpa dig på din resa.

Lärande i fokus

Bobini:s basverksamhet sätter lärande och byggande i fokus. Här ges möjlighet att utveckla ditt eget byggande i gemenskap med andra. Genom vårt bas- och stödmedlemskap kan du delta i pågående byggen, förstå byggprocessen från design till genomförande, och även få handledning i verktygshantering. Anpassade handledningstider skräddarsys i samråd med handledarna i vår verkstad.

Hållbart tiny house

I vår strävan att bygga hållbart, samarbetar vi med aktörer för att återanvända byggmaterial. Då vi har tid demonterar föreningsmedlemmar i samverkan hus, återvinner byggmaterial och erbjuder det till medlemmar.

Drömmen om att bygga ett eget tiny house

För dem som drömmer om att bygga sitt eget Tiny House erbjuder vi både plats och expertis. Behöver du extra hjälp? Våra snickare, arkitekter och andra hantverkare står redo att bistå vid behov. Vidare ger vi våra medlemmar möjlighet att delta i byggkurser. Här lär man sig grunderna inom snickeri, konstruktion, isolering och mycket mer.

Beställa ett färdig Tiny house

Om att bygga själv känns överväldigande, förmedlar vi kontakter med snickare och arkitekter som i mån av möjlighet kan hjälpa dig att skräddarsy ditt Tiny House. I en sådan process kan du med dem beställa ett helt eller delvis färdigbyggt hus, men vi föredrar att du deltar i så stor del av processen som möjligt.

I Bobinis basverskamhet erbjuder vi

Här får ni en övergripande blick av vad vi på Bobini erbjuder. Låter något av detta intressant? Anmäl dig gärna med knappen längst ner. 

Utveckla ditt eget byggande gemensamt

Detta erbjuds som studiecirkel genom studiefrämjandet och erbjuds alla medlemmar. I medlemskapet får du delta i pågående byggen, allmänt lära dig och lära av varandra att hantera alla verktyg, lära dig byggprocessen från design till genomförande. Tider för ditt deltagande med handledning kommer du överens om med handledarna i verkstaden.

Medlemskap 250kr/år

Bygga ditt eget Tiny House

Vi erbjuder en fysisk plats för ditt eget bygge, och du kan sedan välja olika nivåer av stöd från de snickare och fackkunniga som är kopplade till verkstan. Vid olika tillfällen kan vi komma att tillsammans med dig använda ditt bygge som träningsbygge under våra byggkurser.

Kostnad efter samråd beroende på storlek på bygge.

Extra stöd kan förmedlas med snickare, arkitekter och andra kompetenser då det är möjligt

Gå en byggkurs

Olika kurser anordnas genom Angereds Folkhögskola och drivs som distanskurser med fysiska träningsdagar på plats vid valda tillfällen.

Se vidare byggkurs på Angereds Folkhögskolas hemsida. https://angeredfolkhogskola.se/

Beställa färdigt Tiny House

I mån av tid och möjlighet kan vi förmedla kontakt med snickare eller snickerier som kan hjälpa dig med cirkulärt byggande av ett färdigt Tiny House på plats i vår verkstad eller på annan plats. Men helst vill vi att du är med så mycket som det går i processen.

Få tillgång till återbrukat byggmaterial

Vi samarbetar med återbruken på Alelyckan i Nordöstra Göteborg och i Kikås i Mölndal. Ibland med olika byggföretag och rivningsföretag. Ibland går medlemmar samman och demonterar bygg och inredningsmaterial vid rivningar eller ombyggnation.

På olika vis förmedlar vi och våra medlemmar tillgång till återbrukat bygg och inredningsmaterial då det finns möjlighet.

Bygg om Van eller skåpbil till Husbil

I vissa fall kan vi bistå att förmedla kontakter och handledning för dig för att bygga om en van, skåpbil eller buss till husbil.

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.