Om Oss

Bobini

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.

Vi är ett samarbetande nätverk och en organisation för eget och gemensamt cirkulärt byggande av Tiny Houses. I nätverket och verkstäder får människor tillsammans, i handledning och program kunskap, träning, handlening och stöd i byggandet för Tiny House boende i natur i stad och landsbygd.

Vår helhetssyn med nya perspektiv

För oss handlar det om att utifrån en helhetssyn på människa och livskvalitet, samhälle och natur
enskilt eller gemensamt söka utveckla nya former hållbarhetsdrivet byggande, boende,
verksamheter, företagande och medskapande lokalsamhällen.

Vi vill utveckla byggandet med återbruk av bygg och inredningsmaterial i re-design och ett cirkulärtekologiskt byggande när det gäller såväl byggmaterial, inredning, värme, energi, liksom vatten och avlopp.

Våran Vision

Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad är en föregångare och inspiratör som utvecklings- och samarbetsplattform för cirkulärt byggande, design och lärande. Det gäller natur-, stads- och landsbygdsintegrerande småhus med livskvalitet ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt.

Vårat syfte

Syftet är att utveckla nya kunskaper, innovationer, forskning och samarbete i cirkulärt,
interkulturellt och socialt hållbart byggande och boende i klimatsmarta och
hållbarhetsprofilerade småhus för att integreras i anpassad design i lokal natur,
landsbygd och stad.

Vårat mål
Att utveckla och driva medskapande kreativ innovations- och utvecklingsverkstad för
test och lärande i cirkulärt och hållbart eget och gemensamt byggande i vacker design
av olika typer av småhus (Tiny Houses) med klimatsmarta, ekologiska, sociala och
ekonomiskt hållbara lösningar.
Organisationen består av:

Styrelse

Ledningsgrupp

Arbetsgrupper

Styrelsen bestå av:

Alf Andersson, Andrea Ottander, Per Forsberg, Daniel Lasko (Angereds Folkhögskola) och Tony Blom.

 
Arbetsgrupperna består av:
  1. Ledningsgrupp
  2. Utvecklingsgrupp
  3. Verkstadsgrupp
  4. Utbildnings och handledningsgrupp
  5. Informations och kommunikationsgrupp

Vårt Team

Alf Andersson
Bidrar med handledning, utbildning, rådgivning och bygghjälp

Erfaren byggare med specialitet på återbruk, ömsesidigt lärande och att bygga livskvalitet. Initiativtagare till Bobini

Andrea Ottander
Bidrar med rådgivning i design och hållbart byggande

Arkitektstudent och erfaren byggare och utvecklare av Tiny houses. 

Sven Melander
Bidrar med handledning, utbildning, rådgivning och bygghjälp

Erfaren byggare, finsnickare och båtbyggare.  Arbetat som lärare i snickeri på Grebbestads folkhögskolan.

Tony Blom
Bistår med rådgivning och sociala medier.

Driver företaget Utmark Sverige för hållbar naturturism. Erfaren i återbruk, rivning och byggande utomhus. Initiativtagare till Bobini

Dan Melander
Bidrar samordning, planering, koordinering, nätverkande och partnerskap.

Har arbetat i 35 år med strategiskt hållbarhetsarbete i organisationer,  lokalsamhällen kommunal verksamhet och företag.  Initiativtagare till Bobini

Peter Nordin
Bidrar med hemsida och digitaliseringsrådgivning

Har arbetat många år med organisation och verksamhetsutveckling för startups och scalesups. Har även drivit incubatorer och flera coworking Spaces

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.