STYRELSEN

Vårt Styrelse

Alf Andersson

Styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Andrea Ottander

Styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Tony Blom

Styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Dan Melander

Styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Per Forsberg

Styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Daniel Lasko

Styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.