ENGAGERA DIG

Engagera dig i Föreningen

Fyll i formuläret och anmäl ditt intresse för att engagera dig i vår förening.

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.