MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Vill du vara med och utveckla Tiny House och småhusbyggande i samverkan. Som medlem har du möjlighet att i olika arbetsgrupper – beroende på vad du är intresserad av kopplat till återbruk och cirkulärt byggande av Tiny House och småhus.

Vårt mål är att i bred samverkan utveckla Bobini som centra för återbruk och byggande för medskapande och gemensamt lärande för eget och gemensamt byggande.

Vi kommer också arbeta med utveckling av koncept och modeller för småhusbyar kopplat till odling m.m. där du på sikt kan delta i workshops och planeringsarbete. Du får också möjlighet att delta i våra studiecirklar och får information om våra öppna workshops och andra aktiviteter.

Du kommer få löpande information också om våra kurser och utbildingar.

Inbetalas på Bobinis BG 5878-2376

250 kr Årsvis
  • Workshops
  • Studiecirkel
  • Kurser och utbildningar

Vi är ett nätverk av personer som i samverkan 2019 tog initiativ till den ideella föreningen Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad ideell förening för att stärka det gemensamma hållbara byggandet av Tiny Houses i olika och nya samarbeten och former.